Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Národní svatováclavská pouť

Stará Boleslav je místem úzce spjatým s osudem českého národa. Z oběti svatého knížete Václava zde pramení jeho duchovní i politická síla, zde stojíme u kořenů křesťanské kultury po staletí formující český národ, u počátků české státnosti, ale též integrace do společenství národů střední Evropy. Tisíciletí národní historie se pojí s našimi největšími křesťanskými světci a s osobnostmi českých dějin právě ve Staré Boleslavi, na nejstarším poutní místě v Čechách, nazývaném po staletí duchovním středem země.

Staroboleslavská poutní tradice byla mnohokráte přerušena v důsledku dějinných rozvratů v Čechách, ale zásluhou staroboleslavské Kapituly sv. Kosmy a Damiána byla vždy obnovena – k nové slávě pak rostla od 17. stol. v tradici úcty mariánské za přispění řádu jezuitů, premonstrátů, redemptoristů. Poslední přerušení na dlouhá desetiletí postihlo staroboleslavskou poutní tradici v dobách totalitních režimů 20. století.

První obnovená Národní svatováclavská pouť se konala v roce 2003 za společné aktivity Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a Arcibiskupství pražského. Zakladatelské dílo jednotlivců bylo podpořeno širokou spoluprací institucí – města, církve, armády, televize a řady občanských iniciativ. Tato spolupráce v duchu naplňování a rozvíjení "dědictví otců" je důkazem i předpokladem životaschopnosti Národní svatováclavské pouti, manifestace jednoty v rámci společné, křesťanské duchovní tradice.

Ústředním bodem pouti je koncelebrovaná poutní bohoslužba, sloužená arcibiskupem pražským a primasem českým za spoluúčasti českých a moravských biskupů a velvyslance papežského stolce na otevřené scéně v historickém centru města, v dohledu od obou staroboleslavských svatyní. Tuto hlavní duchovní událost, která je již tradičně v celistvosti vysílána v přímém televizním přenosu, doprovází řada duchovních a kulturních programů, začínajících v předvečer svátečního dne, z nichž hlavním je Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava. Tehdy je každoročně na místo umučení sv. Václava přivážena nejcennější ze svatováclavských relikvií, část pokladu svatovítské katedrály, lebka knížete Václava, v doprovodu Hradní stráže Pražského hradu s poctami, náležejícími hlavě státu. Každoroční součástí kulturního programu je i chrámový koncert hudby Hradní stráže a bohatý program bývá zakončen poutníky nesmírně oblíbeným, tradičním průvodem knížete Václava, který se svými družiníky za světla pochodní projíždí na bílém koni Starou Boleslaví na ukončení svátečního dne.

Národní svatováclavská pouť se v průběhu sedmi ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. Je přitažlivá pro poutníky, hledající křesťanskou hloubku svatováclavské tradice, i pro návštěvníky, hledající její státotvorný, občanský rozměr. Nabízí poutníkům všech generací také vše ostatní, co po staletí k poutím patřilo, kulturní program a lidovou zábavu, je setkáním k radostné oslavě v širokém společenství. Dnes již stojí v centru zájmu politické a státní reprezentace jako akce významného obsahu s velkým veřejným ohlasem a patří k mediálně nepřehlédnutelným událostem.

(Milan Novák)Ke stažení: Stará Boleslav


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS