Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Radio Proglas

Radio Proglas

Radio Proglas je nekomerční křesťanská rozhlasová stanice se sídlem v Brně, je členem APSV a členem kolokvia evropských křesťanských rádií CERC při Radě Evropy. Název Proglas upomíná na nejstarší staroslověnskou literární památku. Předzpěv zvaný Proglas složil svatý Konstantin-Cyril jako úvod k vlastnímu překladu čtyř evangelií do staroslověnštiny, jejž v roce 863 přinesl se svým bratrem Metodějem na Velkou Moravu.

Proglas vysílá a licenci vlastní od roku 1995. Vznikl v Brně z iniciativy skupiny křesťanů v čele s katolickým knězem P. Martinem Holíkem a s podporou brněnského biskupa i dalších ordinářů českých a moravských diecézí.

Proglas je zaměřen na vysílání pro celou rodinu. Program sestává ze zpravodajství, kulturních a vzdělávacích pořadů, pořadů pro děti, mladé, dospělé i seniory. Dále nabízí kontaktní pořady, rozhovory a komentáře. Zprostředkovává i náboženské pořady, jako jsou modlitby a přenosy bohoslužeb. Výběr hudby je pestrý, od vážné a duchovní přes populární nebo alternativní až po folklorní a zábavnou.

Jedná se o rodinné rádio, které vede k úctě ke kulturnímu dědictví a podporuje vzdělání a dobrý životní styl. Napomáhá vytváření občanské společnosti, podporuje vzájemnou snášenlivost rasovou, konfesní i kulturní, vede k úctě k životu, náboženské víře a dobrým mravům. Je nezávislé na politických nebo ekonomických subjektech.

V současnosti Proglas vysílá nepřetržitě z 15 FM vysílačů, dále skrze digitální pozemní DVB-T i satelitní DVB-S vysílání (Astra 3A). Připravuje se na vysílání v DAB+. Program lze sledovat i na internetu a prostřednictvím televizních kabelových sítí. Týdenní sledovanost (WR) je přes 140.000 posluchačů.

Pořady připravují redakce v Brně a v dalších šesti regionálních studiích Proglasu v Praze, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Litoměřicích a Českých Budějovicích. Na tvorbě se podílí více křesťanských církví a řada dobrovolných spolupracovníků.

Proglas vysílá bez reklam. Peníze na provoz získává téměř výlučně z dobrovolných příspěvků - darů posluchačů prostřednictvím Nadačního fondu Radia Proglas. Tyto jsou doplňovány příležitostnými granty. Jedná se tak o vzájemnou výměnu: posluchači svými příspěvky podporují provoz rádia a Proglas za to připravuje 24hodinové vysílání.

Mnozí z přispívajících se sdružují v Klubu přátel Radia Proglas. Jedná se o volné sdružení jednotlivců a rodin, kteří Proglas užívají, šíří jeho dobré jméno a podle možností jej finančně podporují. Proglas je rádiem pro vlídný domov.

Kontakt:
Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno
tel.: +420 543 217 241
e-mail: radio@proglas.cz
www.proglas.cz
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS