Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Hlavní menu:Praktické informace

Základní informace pro účastníky mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně

Kdy: Neděle 27. září 2009 v 10 hodin.

Kde: Mezinárodní letiště Brno-Tuřany (Google Maps).

Příchod k areálu: K dispozici je omezené množství zpevněných přístupových cest, po kterých se musí všichni účastníci včas dostat do areálu. Cesty mají limitovanou průchodnost, proto velmi prosíme: dodržujte na místence uvedenou dobu, do které nejpozději musíte zaujmout místo ve svém sektoru (uvedeno na přední straně místenky např. 7:30).

Doporučujeme použít toalety na parkovištích a před vstupem na plochu sektorů. Toalet je dostatečné množství.

Místenky byly distribuovány předem. Pokud místenku nemáte, v infostanech u vstupu do areálu jsou volné místenky i pro předem nepřihlášené poutníky.

Průvodce poutníka: Dostanete při příchodu do svého sektoru.

Handicapovaní poutníci: Místenky budou zaslány přímo na jejich adresu.

Vstup do sektorů: Místenka platí pro vstup do konkrétního sektoru, jeho umístění je vyznačeno v mapce areálu. Nejkratší cesta k sektorům je znázorněna na informačních tabulích v areálu. V sektoru je možno použít vlastní skládací sedačku.

Pohyb v areálu: Po vstupu do areálu jděte ihned do svého sektoru, nezdržujte se v koridorech.

Pořadatelé: V každém sektoru vám budou k dispozici zřetelně označení pořadatelé, zdravotníci a lékař – nebojte se požádat je o pomoc. Z informačního stánku v sektoru je přímé spojení na hlavního i krizového pořadatele.

Bohoslužba: Při mši svaté prosíme o klidnou a soustředěnou účast, po dobu bohoslužby nebudeme mávat prapory ani rozvinovat transparenty. Areál je ozvučen, na několika místech jsou velkoplošné obrazovky. Během celého setkání se Svatým otcem se na žádném místě (ani v areálu bohoslužby, ani mimo něj) nekoná žádná finanční sbírka, dejte si proto pozor na případné podvodníky.

Svaté přijímání bude podáváno ve všech sektorech, podávající budou pod žlutobílým deštníkem. Upozorňujeme, že ke svatému přijímání mohou přistoupit pouze věřící pokřtění v katolické církvi, kteří žijí svátostným životem a kteří jsou na přijetí eucharistie patřičným způsobem připraveni.

V závěru bohoslužby udělí Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání je zahrnuto také žehnání základních kamenů sakrálních staveb a ostatních předmětů liturgické úcty (růžence, medailky, obrázky).

Odchod z areálu: Aby nedošlo ke kolizím na přístupových cestách, zůstaňte po skončení bohoslužby na svých místech, je připraven další program. Areál opouštějte postupně počínaje zadními sektory. Dbejte pokynů pořadatelů.

Stanové městečko: Před areálem je označena louka, na které si mohou poutníci již v sobotu postavit své stany.

Brožurku poutníka si můžete stáhnout zde, 11 MB.


Průběh návštěvy Svatého otce bude zaznamenáván na zvukově obrazový záznam České televize. Tento záznam bude zaznamenávat průběh události a její účastníky za účelem vysílání záznamu a jeho dalšího šíření na DVD, k čemuž účastníci svou přítomností poskytují souhlas.Ke stažení:

Ke stažení: Brno


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS