Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 

Kategorie článků

Jak podpořit návštěvu

Hledání

Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?


Arcibiskupství pražské

Jak podpořit návštěvu > Finančně

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 je pořadatelem Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, která je letos začleněna do návštěvy Svatého otce v ČR. Finanční příspěvky na tuto akci prosím posílejte na účet číslo:

45301130/2700, variabilní symbol: 139000

Svůj dar můžete poslat i platební kartou přes webové platební rozhraní. Bližší informace naleznete na adrese platby.apha.cz.

Dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

  • u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

  • u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Rádi vám vystavíme potvrzení pro Finanční úřad o poskytnutí daru. Prosíme však o zaslání kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Potvrzení nám můžete poslat:

  • faxem: 220 392 260

  • e-mailem na adresu: polackova@apha.cz

  • vyplněním elektronického formuláře níže

Darovací smlouva

Pokud chcete uzavřít na poskytnutí daru darovací smlouvu, jsou k dispozici ke stažení zde:

Po vyplnění prosíme o laskavé odeslání dvou vámi podepsaných výtisků darovací smlouvy na adresu Arcibiskupství pražského (Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1). Obratem vám jednu oboustranně podepsanou smlouvu vrátíme zpět, druhou smlouvu si ponecháme pro naše účetnictví.

Děkujeme za vaši podporu.


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS