Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
20.04.2009, autor: Jiří Gračka, kategorie: Příprava

Pastýřský list biskupů o papežské návštěvě

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vyzývají věřící k duchovní přípravě na návštěvu Svatého otce
Pastýřský list biskupů o papežské návštěvě

Biskupové ČR se svým pastýřským listem, který se četl ve všech kostelech v neděli 19. dubna, obracejí na všechny věřící, upozorňují je na předpokládaný papežův příjezd ve dnech 26.-28. září 2009 a vyzývají k dobré přípravě na tuto významnou událost. Obracejí též pozornost posluchačů k otázce identity: "Lidé i celé národy se o svou identitu obávají, ale zároveň zjišťují, že nedovedou přesně a jasně odpovědět na otázku 'Kdo jsem?' nebo 'Jakou mám ve společnosti roli?' I pro nás to jsou dnes nelehké otázky. Avšak ponecháme-li je bez odpovědí, naše křesťanské sebevědomí i síla a místo ve společnosti vyprchá." Proto, říkají, byly jako nosné téma celé přípravy zvoleny tři božské ctnosti: víra, naděje a láska, "základní kameny křesťanské identity."

Pastýřský list vysvětluje i motto návštěvy, Láska Kristova je naší silou. "Nechceme se nijak mocensky prosazovat, neusilujeme o vládu nad kýmkoli, ctíme svobodu každého, jsme však silní a pevní a toužíme vítězit silou lásky. Poslední papežové tuto kulturu a tradici nazývají civilizací lásky. Jsme ve svých snahách nositeli kultury založené sv. Cyrilem a Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své vlasti, České republiky, a zároveň křesťany," stojí v listě. Biskupové v něm také vyzývají věřící k duchovní přípravě na návštěvu Svatého otce: "Připravme se modlitbou, osobní i společnou. Připravme se tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů."

V závěru listu pak čeští a moravští biskupové upozorňují na potřebu naděje, kterou dnes lidé postrádají "tváří v tvář ničivé vlně špatností," a vyzývají věřící, aby do společnosti vnášeli "naději ujištěním, že dobro není nemožné, že lze mít pravou radost již nyní, že není třeba bát se budoucnosti, ale odvážně a statečně do ní vstoupit." Všímají si také ctnosti lásky a její pokřivené podobě v dnešní společnosti: "Pravá láska je obětavou péčí o dobro druhých. Počátek této péče leží v překonání nezájmu. Víme vůbec, co potřebují lidé kolem nás? … Přemožme nezájem, lenost, pohodlnost, sobectví, ostych a obavu z odmítnutí a oslovme své bližní. Abychom k tomu našli odvahu a sílu, musíme se pevně opřít o víru v Boha a hlásat ji celým svým životem, každým slovem a činem."

» Přejít na článek Pastýřský list biskupů o papežské návštěvě na webu tisk.cirkev.cz.

Ke stažení: Příprava

Materiály určené k duchovní přípravě na návštěvu Svatého otce


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS