Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
30.06.2009, autor: Martina Jandlová, kategorie: Příprava

Koncepce a architektura areálu pro návštěvu Benedikta XVI. v Brně

Symbolické ztvárnění plochy vyjadřuje spojení mezi generacemi
Popis areálu (Ateliér Štěpán)

Architekt Marek Štěpán, autor koncepce a architektury areálu, v pondělí 29. června představil v Brně kromě řešení celé plochy také řadu symbolů, které zde budou umístěny.

Z jeho výkladu vyjímáme: "Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu pro návštěvu Svatého otce hraje stará boží muka v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazuje na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který ji kdysi stavěl, jistě netušil, jak významná událost se zde v budoucnosti odehraje. Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem. Na druhém konci osy je umístěna několikametrová kotva – symbol naděje a zároveň symbol papežské návštěvy v Brně. Tato osa boží muka – kotva vyjadřuje spojení mezi generacemi..."

"Pódium pro Svatého otce je čistě bílé, zastřešené baldachýnem. Baldachýn, jako tisíce let starý archetyp zastřešení, je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar. Baldachýn u letiště je velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Konstrukce baldachýnu je technicky velmi unikátní membránovou konstrukcí. Pódium je orientováno na západ a je rozděleno do tří výškových úrovní a zpřístupněno čtyřmi schodišti. Má rozměr 26 x 22 m a výšku 12 m... V přední části pódia bude umístěna socha P. Marie Tuřanské, nejstarší socha tohoto typu v Brně a zároveň 'místní' – areál se nachází v katastru Brno-Tuřany, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze. Vedle pódia bude umístěn velký dřevěný kříž..."

"Přístupové cesty do areálu jsou od severu a západu po místní zpevněné komunikaci. Účastníci se budou na místo konání mše dopravovat od západu kyvadlovou autobusovou dopravou, od severu pěšky. Při těchto komunikacích jsou umístěna velká informační centra. Celý areál je navržen pro 150.000 účastníků. Sytém úhlopříčných cest vytváří jednotlivé kosočtverečné sektory, každý pro cca 6000 účastníků a s vlastním infostánkem. Na východní straně areálu je jeho těžiště – pódium pro Svatého otce, kde bude sloužit papež Benedikt XVI. mši. Kromě pódia pro Svatého otce je na východní hraně areálu umístěno hudební pódium, kde bude velký sbor, orchestr a schola. Zároveň zde bude probíhat program před mší. Celý areál je doplněn na severní straně stanovým městečkem a na západní rezervní plochou a samozřejmě nezbytným hygienickým zázemím..."

» Přejít na článek Koncepce a architektura areálu pro návštěvu Benedikta XVI. v Brně na webu tisk.cirkev.cz.

Areál na letišti v Brně

Areál na letišti v Brně
Brno-Tuřany

Areál pro bohoslužbu na letišti v Brně-Tuřanech

autor: Ateliér Štěpán

 

© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS