Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
26.09.2009, autor: Jan Balík, kategorie: Promluvy

Hledejte pravý smysl svobody

Hlavní myšlenky z projevu Benedikta XVI ve Španělském sále
Hledejte pravý smysl svobody

Svatý otec se dnes setkal ve Vladislavském sále s představiteli politického a společenského života. Ve svém proslovu připomněl, že jeho návštěva probíhá v době dvacátého výročí pádu totality, že i přes dvacet let změn proces uzdravení a obnovy stále pokračuje. Očekávání světa spravedlnosti, míru a blahobytu se stále vyvíjí: "Zvláště mladí lidé si dnes znovu kladou otázku po povaze získané svobody. K čemu je svoboda využívána? Co je podstatou skutečné svobody?"

Lidská svoboda má úzkou souvislost s pravdou a dobrem: Opravdová svoboda předpokládá hledání pravdy – skutečného dobra – a tudíž nachází své naplnění právě v poznávání a konání toho, co je správné a spravedlivé. Pro křesťany je pravda Bůh a dobro Ježíš Kristus. Křesťanská víra by podle papeže stejně jako v minulosti měla i v budoucnosti sehrávat rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Mluvil i o obdobích nedorozumění a pronásledování v dějinách, která ale opět pomohly překonat křesťanské kořeny skrze smysl pro odpuštění, usmíření a spolupráci. Svatý otec položil řečnickou otázku: Není to právě tento duch, který současná Evropa potřebuje?

Ocenil ty, kteří svoji víru uplatňují ve veřejné sféře a označil odvahu jasně vyřknout pravdu jako službu všem občanům na cestě pokroku. Evropa má specifické povolání prosazovat propojení dobra, pravdy a krásy ve prospěch všeobecného dobra jednotlivců, společenství a národů. Zdůraznil úkol formace mladé generace v úsilí o morální ctnosti a život v lásce a dobru tím, že před ně postaví velké ideály.

Nakonec se vrátil k heslu, které se objevuje na vlajce prezidenta republiky: "Nakonec pravda vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená Stvořitelem do srdce každého člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru." Ujistil všechny přítomné, že v modlitbě pamatuje na to, aby jejich služba byla inspirována touto pravdou.

Plný text projevu Svatého otce naleznete na webu vatican.va.

Ke stažení: Promluvy Svatého otce

26.09.2009 17:00

Setkání s politiky

Setkání s politiky
Španělský sál Pražského hradu

autor: Filip Kotek

 

© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS