Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
22.04.2009, autor: Tereza Pourová, kategorie: Mládež

Benedikt XVI. ve svém poselství vyzývá mládež k naději

Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže, který se slavil o Květné neděli
Papež Benedikt XVI. zdraví mladé lidi během setkání v Sydney

Svatý otec ve svém tradičním poselství mládeži celého světa zdůrazňuje potřebu naděje, kterou pociťují všichni lidé. Obzvláště mladí si pokládají spoustu otázek, týkající se jejich budoucnosti, vztahů, rodiny, zaměstnání... a to mnohdy ve chvílích, kdy musí překonávat nejrůznější překážky nebo činí důležitá rozhodnutí. Lidská duše ve své přirozenosti naději neustále hledá; mnoho lidí tak prochází krizí, když ji hledá v závislostech nebo dalších pozemských věcech. Tu pravou naději však můžeme nalézt pouze v trojjediném Bohu.

Velkým příkladem pro nás může být svatý Pavel, jehož rok právě prožíváme. V jeho životě naděje sehrála velkou roli. Jako mladý mířil do Damašku, kde chtěl zatknout Kristovy učedníky. Cestou byl oslněn tajemným světlem a slyšel volat své jméno: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Padl na zem a zeptal se: Kdo jsi, Pane? A hlas odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ (srov. Sk 9,3-5). Tento zážitek Pavlovi definitivně změnil život. Nechal se pokřtít, stal se misionářem a hlásal tak Kristovo evangelium. "Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10), napsal později Timotejovi. Ukazuje, že naděje pro něj není nějaký ideál, ale živý Ježíš Kristus. Jedině on je pravá naděje a jestliže jsme s ním, nemusíme žít ve strachu nebo nejistotě.

Stejně tak, jako se Ježíš setkal s Pavlem, chce se dát poznat i každému z nás. Mnozí možná nevěří, že zrovna s nimi se může Kristus osobně setkat, ale Svatý otec nám dává "recept", jak toho dosáhnout: "Dejte ve svém životě prostor modlitbě! Modlit se sám je dobré, a modlit se společně je ještě lepší a prospěšnější, protože Pán slíbil, že bude přítomen tam, kde se dva nebo tři shromáždí v jeho jménu (srov. Mt 18,20). Je mnoho způsobů, jak s ním navázat přátelství: existují zkušenosti, skupiny a hnutí, setkání a návody, jak učit modlitbě a tak růst ve zkušenosti víry."

Benedikt XVI. nás vybízí, abychom se jako sv. Pavel stali svědky zmrtvýchvstalého Krista. Jestliže se Ježíš stal nadějí našeho života, i naši bližní by se o tom měli dozvědět! Měli bychom jim ukázat, že naše víra je živá a zakládá se na lásce k bližnímu, ne na egoismu.

Své poselství zakončil Svatý otec povzbuzením sv. Bernarda, které je inspirováno mariánským titulem Stella Maris (Hvězda mořská): "Ty, který si uvědomuješ, že se na tomto světě spíš zmítáš v bouřích a vichřicích, než abys kráčel po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, pokud nechceš být pohlcen bouří. Ať se zdvihají vichry pokušení, ať se staví do cesty úskalí protivenství, hleď na hvězdu, vzývej Marii... V nebezpečích, v úzkostech, v kritických situacích, mysli na Marii, vzývej Marii... Když ji budeš následovat, neztratíš se; když ji budeš vzývat, nepropadneš beznaději; když na ni budeš myslet, nezmýlíš se. S její oporou neupadneš; pod její ochranou se nemáš čeho bát; pod jejím vedením nepoznáš únavu; s její pomocí dosáhneš cíle."
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS