Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
14.07.2009, autor: Tereza Pourová, kategorie: Mládež

Benedikt XVI. a mladí lidé

"Ukázat mládeži, že je krásné být křesťanem"
Setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. (foto Roman Málek)

Když byl 19. dubna 2005 zvolen za nástupce sv. Petra kardinál Joseph Ratzinger, upíraly se oči mnoha lidí k blížícímu se Světovému dni mládeže v Kolíně nad Rýnem. Existovaly nevyřčené otázky: "Jak bude nový papež pokračovat v nastoupených evangelizačních trendech Jana Pavla II.? Budou mladí lidé patřit k prioritám jeho pontifikátu? Přijmou ho?"

Život kardinála po boku Jana Pavla II.

Joseph Ratzinger, muž mimořádného intelektuálního formátu a zároveň hluboké spirituality, často v Římě navštěvoval Mezinárodní centrum mládeže sv. Vavřince. Na místě, které založil jeho předchůdce, se odehrávala mnohá jeho diskusní setkání s mladými lidmi celého světa.

Úkoly, které Ratzinger zastával 23 let jako prefekt Kongregace pro nauku víry, ho přiváděly do nejrůznějších končin světa. Měl příležitost velice zblízka zakoušet život církve, objevovat různá úskalí, ale i zdroje nové naděje. Postupně si uvědomoval význam vznikajících církevních hnutí, jejich obdivuhodnou dynamičnost víry i jejich schopnost oslovovat mladé lidi.

Účastnil se několika Světových dnů mládeže (SDM) a mohl je reflektovat z vlastní zkušenosti. Když se v roce 1998 zamýšlel nad 20 lety pontifikátu Jana Pavla II., zmínil se též o SDM a rok po překvapivě navštíveném SDM v Paříži velice přesně popsal jejich podstatu a význam. Dospěl k názoru, že setkání mládeže s Janem Pavlem II. nejsou povrchní, ale že se jedná o nevšední zkušenost víry. Jak si vážil těchto kontaktů prozradil v polské televizi, když odpovídal na otázku, jaké jsou nejvýznamnější body pontifikátu Jana Pavla II.: "Především dokázal nadchnout mládež pro Krista. Aby se mládež nadchla pro Krista, pro církev a pro obtížné hodnoty, toho mohla dosáhnout jen osobnost s oním charismatem; jen on mohl takovým způsobem dokázat mobilizovat mládež světa pro Boží věc a pro Kristovu lásku."

Převzít mimořádné dědictví Jana Pavla II.

Když se pár minut po svém zvolení setkal s Mons. Renatem Boccardem, tehdejším zodpovědným za papežské zahraniční cesty, ihned mu řekl: "Nyní musíme myslet na Kolín."

To, že v pastoraci mládeže půjde ve stopách předchůdce, naznačil ve svých prvních veřejných vystoupeních i v Kolíně nad Rýnem. Před setkáním v Kolíně bylo možno pozorovat jisté rozechvělé očekávání, jak se papežská "premiéra" s mladými lidmi podaří. Během vlastního setkání však bylo zřejmé, že mladí lidé papeže přijali. Důležité bylo i to, že on sám – teď už v roli papeže – udělal s mladými první zkušenost. Konstatoval, že to bylo nevšední setkání s Kristem, prožitek církve a svědectví naděje. Setkání v něm vyvolalo velkou vděčnost Bohu za SDM, které si s prorockou intuicí přál jeho předchůdce.

Další, XXIII. SDM konané v Sydney ukázaly, že papež a mladí k sobě patří a společně kráčí za Kristem. Dnes již nikdo nemůže pochybovat o tom, že církev našla způsob, jak se setkávat s mládeží současného světa.

Benedikt jde pochopitelně svou cestou, ale mládež má rád a dialog s ní patří k jeho prioritám. Projevuje se to především v již zmiňovaném pokračování v tradici SDM. S tím se pojí pravidelná poselství mládeži, která tak jako jeho předchůdce i on zasílá každým rokem u příležitosti diecézních oslav SDM. Pastorace mládeže tímto způsobem dostává svůj základní duchovní program a utváří se jako dlouhodobá formační cesta.

(podle materiálu P. Jana Balíka, zkráceno)
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS