Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
05.05.2009, autor: Tereza Pourová, kategorie: Mládež

Během setkání zástupců biskupských konferencí v Římě zazněl příspěvek Mons. Clemense

Představil témata Světových dní mládeže v nejbližších letech a vyzval mladé lidi k reflexi Božího slova
Papež Benedikt XVI. na setkání s mládeží v Sydney

Na začátku dubna při příležitosti hodnocení Světových dní mládeže (SDM) v Sydney a plánování následujících SDM v Madridu vyslechli účastníci setkání příspěvek vatikánského sekretáře Mons. Clemense.

V úvodu představil témata Světových dní mládeže, které Svatý otec vybral pro následující tři roky: Pro nynější rok téma "Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10), pro rok 2010 "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" (Mk 10,17) a pro rok 2011, ve kterém se také uskuteční další světové setkání, "V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry" (srov. Kol 2,7).

Téma letošního roku hovoří o naději jako centrální ctnosti křesťanského života. Svatý otec vybízí mladé lidi, aby se na Kristovu žádost stali proroky nové éry a posly jeho lásky.

Na rok 2010 připadá 25. výročí listu, který papež Jan Pavel II. napsal mladým, a ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem. Toto téma se týká křesťanského poslání ve světě s jediným cílem - získat věčný život.

Úryvek pro rok 2011 nalezneme v listě svatého Pavla Kolosanům. Svatý otec jím vybízí ke zralé a pevné víře, zakořeněné v Kristu.

Proč papež zvolil pro letošní rok téma "Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10) vysvětluje již ve svém poselství mládeži z Květné neděle. (O poselství se více dočtete ZDE, plný text je dostupný ZDE.)

Svatý otec se nadějí jako ctností zabýval již ve své encyklice Spe salvi. Jako ilustrační příklad použil život mladé světice Josefíny Bakhity, která žila na na konci 19. století. Tato otrokyně uvěřila v Ježíše Krista ve svých 21 letech a stala se misionářkou jeho evangelia.

"Politika, věda, technika, ekonomie a všechny ostatní materiální prostředky samy od sebe nestačí k tomu, aby poskytly velkou naději, k níž všichni směřují. Tato naděje může být jen Bůh, který zahrnuje celek a který nám může předložit a darovat to, čeho my sami nejsme schopni dosáhnout," píše Benedikt XVI. ve své encyklice.

Mons. Clemens upozorňuje na množství pozitivních reakcí a reflexí tohoto papežova poselství. "Je zřejmé, že papež je realista, blízký mladým a jejich životům," říká jeden chlapec. "Bylo by zapotřebí se pozastavit a meditovat nad každým odstavcem," napsala jedna dívka. "Papež promlouvá k mladým jako otec, a skutečně jim pomáhá vstoupit do naděje," říká jiná dívka.

Na závěr všechny vybízí: "Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste přijali toto poselství jako důležitou reflexi Božího slova pro mládež dneška! Vy sami jej rozjímejte a usilujte o jeho předávání ostatním!"


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS